S'ha actualitzat la pestanya de RIO 2013.

Rimkieta
CENTRE D’INTEGRACIÓ
ESCOLAR, PROFESSIONAL I ESPORTIVA
Actualment hi han més de 6.000 nens entre 7 i 21 anys als carrers de Burkina Faso. Vulnerables a caure en drogoaddicció, violència, malalties, marginació i d’altres dels quals és molt difícil sortir un cop a dintre.
La majoria d’aquests nens no han estat mai escolaritzats i, si ho han estat, han abandonat l’escola per algun imprevist. Això ha provocat que els pares els desatenguin i siguin al carrer.
El nostre projecte: oferir-los un CENTRE D’INTEGRACIÓ ESCOLAR, PROFESSIONAL I ESPORTIVA.

LOCALITZACIÓ DEL PROJECTE
EL CENTRE es construirà al barri de Rimkieta, on hi viuen més de 25.000 persones, la majoria són menors de 18 anys. Un barri molt pobre on no hi ha cap tipus d’infraestructures. Sense xarxa elèctrica ni clavegueram. Només disposen d’uns pocs pous d’aigua no potable.


DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Aquest centre acollirà nens del carrer de dilluns a divendres de 9 h. a 17 h. on realitzaran activitats educatives.
La finalitat del CENTRE és que un cop els infants hagin passat pel CENTRE puguin anar a l’escola. Se’ls oferirà el necessari (ajuda econòmica per matricular-se, material...). En el cas què vulguin aprendre un ofici, se’ls facilitarà l’accés a un taller de soldadura, mecànica, fusteria, costura o electricista (segons les característiques del nen).


El projecte cerca com a objectius:
1.-   Oferir una educació socio-lúdica als nens a través d’activitats esportives, xerrades, debats i jocs, tant de competició com de col·laboració.
2.-  Controlar i millorar el seu estat nutritiu i sanitari. Corregir els quadres de desnutrició assegurant una alimentació adequada.
3.-   Orientar els pares sobre qüestions bàsiques d’educació, sanitat i alimentació.


EINES EDUCATIVES

Formació esportiva: Començaran la jornada amb l’esport. Insistint en valors com el treball en equip, respecte a la persona,  acceptació de les regles, perseverança, superació, autodisciplina, responsabilitat, honestedat, lleialtat i cooperació.Formació acadèmica: Es facilitaran nocions bàsiques de matemàtiques, llengua, socials i història, amb alfabetització en francès.


Formació Humana: Mitjançant xerrades i debats es proposaran temes de formació humana com: respecte als pares, convivència amb els amics, el món de les drogues, etc. Allunyar-los dels perills del carrer, .
Formació afectiva: Per mitjà del joc  crear vincles d’unió entre els nens.
Formació als pares: Setmanalment es reunirà als pares per orientar-los sobre qüestions bàsiques d’educació, sanitat i nutrició.
Formació alimentària: En molts casos els nens presenten signes de desnutrició o malaltia. Seran avaluats mensualment pels membres de la FUNDACIÓN DE AMIGOS DE RIMIKIETA.
Educar en la importància de seguir una alimentació equilibrada i variada. La Fundació assegura el subministrament i preparació de fruita, farinacis, proteïnes i lactis per menjar-los en els dos esmorzars. 
També la Fundació és fa càrrec de l’alimentació dels nens que, havent passat pel CENTRE, han ingressat a l’escola o a un taller.Atenció sanitària: En cas de necessitat quant els nens es posin malalts o s’accidentin se’ls porta al Centre de Salut de la Parròquia de Sant Agustin de Bissignin. També es revisa l’estat de vacunes de cada nen i reben un tractament antiparasitari.

MEDIS NECESSARIS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE
   Parcel·la de 300 m2.
Pavellons  d’aules, tallers i despatxos.
Mobiliari (cadires, taules...).
Vestuari per 80 nens.
Serveis (Lavabos i dutxes).
Magatzem per material.
Instal·lacions esportives.

RECURSOS HUMANS DEL CENTRE
 La Fundació FAR compta ja per posar en marxa el CENTRE amb la contractació d’un responsable del centre que serà: M. Ydrissa Sawadogo, i tres ajudants: M.Toé i M.Oundsouir (a l’entrenament esportiu) i M.Babou.